دوره آموزشی سنتور_فرشته استاد

سنتور_فرشته استاد

دوشنبه

6,000,000 ریال
خرید دوره
image

توضیحات

فرشته استاد مدرس ساز سنتور. رزومه: فرا گيري ساز سنتور و رديف نوازي از سال 1387 زير نظر اساتيد مجرب سركار خانم بهناز ميرزايي اقاي حامد طاهري تهرانيان اقاي شهاب نطاق اقاي علي بهرامي فرد . همكاري با اموزشگاه هاي معتبر از سال1396